Kérdése van? Segítségre, konzultációra van szüksége? Vegye fel velem a kapcsolatot!

+ 36 30 242 1674

A mediációról

A mediációról

Mi a mediáció?  Mire jó a mediáció?

A mediáció egy alternatív konfliktuskezelési módszer, mely a felek szándékától és a mediálandó területtől függően a kapcsolat javítására, átalakítására, vagy korrekt megszüntetésére egyaránt irányulhat. Életünk során számtalan konfliktushelyzetbe kerülünk, melyeket több-kevesebb sikerrel legyőzünk, rendezünk, elszenvedünk, megélünk. A konfliktusok minden esetben érzelmileg felkavarnak, megviselnek, fájdalmat okoznak. A mediációs folyamatban egy harmadik pártatlan fél, a mediátor nyújt segítséget a konfliktus békés rendezésében.

Az érzelmek viharában

Sokszor nem is a jelen konfliktus okozza a teljes káoszt életünkben, hanem az az együttható, egymásra épülő erő, mely korábbi hasonló sérelmeinkre, veszteségeinkre ráépülve egyre mélyebben sebez meg minket. Így a konkrét objektív történésektől eltávolodva, sérelmeink gyűrűiben küszködve nem, vagy sokkal nehezebben látjuk a kiutat szorító helyzetünkből. A vitás felek konfliktusuk során érzelmileg is érintettek: dühöt, haragot, elkeseredettséget, szomorúságot, félelmet élhetnek meg. A felek érzelmeik feszítésében figyelmen kívül hagyhatnak megoldási lehetőségeket, hiszen erős indulataik az érzelmeikre fókuszáltatják figyelmüket a megoldás helyett.

 A konfliktus korrekt rendezése

Egy külső pártatlan szakember, a mediátor bevonásával elkerülhetjük a konfliktus továbbharapózását, elmérgesedését, és megkönnyíthetjük saját, és gyermekeink, családtagjaink, környezetünk, munkatársaink életét a konfliktus korrekt rendezésével.

 Akiknek a mediációt javaslom:
 • azoknak, akik bírósági pereskedés nélkül kívánnak egyezséget kötni egymással;
 • azoknak a feleknek, akik érdemben már nem tudnak egymással beszélni vitás ügyükről, ugyanakkor nem kívánják kapcsolatuk végleges elmérgesedését, javítani akarnak kommunikációjukon;
 • azoknak a feleknek, akik a jövőbeni együttműködésre (pl.: közös gyermek, közös üzleti vállalkozás, családi kötelékek) szeretnének megoldást találni, és ehhez javítani kívánják kommunikációjukat, valamint rendezni kívánják vitájukat;
 • azoknak, akik gyorsan, olcsón, méltóságukat megőrizve szeretnének megoldást találni a konfliktusukra;
 • azoknak, akik a nyilvánosság kizárásával akarnak megállapodni.
A mediátor szerepe:
 • A mediátor pártatlan, a vitában résztvevő egyik félhez sem fűzi érdek.
 • Elkötelezett annak érdekében, hogy a feleket a megoldáshoz segítse.
 • Szakemberként vezeti a mediációs ülés(eke)t, felállítja a hatékony kommunikációhoz szükséges szabályokat, és azt a felekkel kölcsönösen be is tartatja, így a felek a sérelmek felhánytorgatása helyett a megoldásra fókuszálnak.
 • Nyugodt, biztonságos légkört teremt, ahol valamennyi fél meghallgathatja egymást.
 • Segít feltárni a valódi okokat és szándékokat. A valódi okok és szándékok feltárásával, kimondásával a felek indulatai is mérséklődnek, kiderülnek az esetleges félreértések, egymás melletti elbeszélések, így a felek közelíteni tudják egymáshoz álláspontjaikat.
 • Nem oldja meg a felek problémáit, nem ad tanácsot, hanem segít megtalálni, és felszínre hozni a felekben lévő megoldási lehetőségeket. Ehhez a felek együttműködésére, megoldási hajlandóságára nagy szükség van. A vita résztvevőinek felelőssége saját jobbító szándékuk és hozzáállásuk.
Miért betarthatóbb a mediátori megállapodás a bírósági döntésnél?

A felek a mediátor segítségével közösen tárják fel a megoldási lehetőségeket, és közösen jutnak megállapodásra. A folyamat végére kialakított és elfogadott közös megállapodás mindkettejük érdekeit magában foglalja, így hosszú távon is tartható, betartható egyezségek születnek.

A bírósági perek esetében a mérlegelést követően egy döntés születik, ami a felekre, ha tetszik, ha nem kötelező érvényű. Így könnyen előfordulhat, hogy valamelyik fél nyertesnek, míg a másik vesztesnek érzi magát. A vesztes fél pedig – aki újabb sérelmet szenvedett el – a későbbiekben, mivel nem érzi saját szándékával megegyezőnek a döntést, könnyen megnehezítheti a döntés kivitelezését, vagy – amennyiben ez szükséges – a későbbi együttműködést.

Mikor forduljon mediátorhoz?

Forduljon mediátorhoz ha vitás ügyében nem külső félre akarja bízni a döntést, hanem a megoldásban aktívan, közreműködően részt kíván venni. Ha vállalja a felelősséget saját ügyében, és annak megoldásában. Ha nem szeretné, hogy a feje fölött döntsenek saját életéről. Amennyiben a konfliktusban résztvevő valamennyi fél megoldást szeretne találni, kommunikációjuk azonban elmérgesedett és nem tudnak egymással leülni megbeszélni a vitatott kérdéseket, nem értik és nem tudják meggyőzni egymást, esetleg hangos veszekedésbe torkollik a legjobb szándékkal kezdeményezett „beszélgetés” is, akkor mindenképpen hasznos és hatékony segítséget nyújthat a mediátor külső közvetítőként való bevonása vitájukba.

További információk a mediációról:
 A mediáció folyamata
A mediáció előnyei: mediáció vs. per