Kérdése van? Segítségre, konzultációra van szüksége? Vegye fel velem a kapcsolatot!

+ 36 30 242 1674
Konfliktus 7-9 szint

Miért őrölnek fel minket a konfliktusaink? – 3. rész

A konfliktus 7. foka
Korlátozott megsemmisítő csapások

 Mivel már bebizonyosodott, hogy a vitapartner képes rendkívül destruktív cselekedetekre, a konfliktus 7. szintjén a legfontosabb céllá a felek saját túlélésének biztosítása válik (A korábbi szintekről itt olvashat: 1. rész, 2. rész). Ez pedig leginkább a fenyegető veszély megszüntetésével, kiiktatásával érhető el. A felek itt már nem tudnak olyan megoldást elképzelni, amelybe a szemben álló másik felet is bevonnák. A vitapartner ezen a szinten egyszerűen egy megszüntetendő akadállyá válik, melyet különböző bénító –azaz a másiknak minél nagyobb sérülést okozó – támadásokkal ki kell iktatni. A másik fél ellenféllé válik, akinek nem számít az emberi minősége. Az ellenfél nem ember többé, csak egy útban álló akadály. Ez a hozzáállás olyan messzire is vezethet, hogy amikor a felek saját támogatóikkal arról beszélgetnek, hogy mi lenne a megoldás, akkor a másik kiiktatásában, megszüntetésében tudnak gondolkodni.

Konfliktus 7. fokA másik ellen intézett támadások az ellenfél szankcionáló képességét célozzák, azaz a pénzügyi erőforrásait, a jogi státuszát, vagy a kontroll képességét. A félelem és a stressz olyan erőteljes támadásokhoz vezetnek, amely a másik szemszögéből rendkívül extrémnek, de legalábbis nagyon túlzónak tűnnek. A támadások aztán megtorláshoz, viszont-támadásokhoz vezetnek, és a kapcsolat egyre destruktívabbá válik. Ebben a frusztrált helyzetben a támadó fél könnyen nyeregben érezheti magát, és ez az érzés megerősíti támadó stratégiáját. A következményekkel való kalkuláció nagyon egyoldalúvá válik. A másik fél veszteségeit – mivel azok csökkentik támadó erejüket – még akkor is nyereségként könyvelik el a vitázó felek, ha az egyébként semmilyen más előnnyel nem jár az ő szempontjukból. A felek képesek felkészülni a veszteségekre és elviselni azokat, ha ezzel az ellenfélnek még nagyobb veszteséget okozhatnak. A rosszindulat nagyon erőteljes motivációvá válik.

Konfliktus 7. fokItt már minden valóságos kommunikáció megszűnik. A 6. szint még egy minimális kommunikációra épült, hiszen a felek tudni akarták, hogy a másik elutasítja, vagy elfogadja az ultimátumukat. A 7. szinten mindegyik fél csak abban érdekelt, hogy a saját üzeneteit kifejezésre juttassa, mondogassa, és – mivel közös megoldást már nem tudnak elképzelni – az már nem érdekli őket, hogy a másik fél azt hogyan fogadja, vagy milyen választ ad arra. A konfliktus 7. szintjének biztos jele, ha a fenyegetőzéseket a kommunikáció azonnali és teljes beszüntetése követi.

Ezen a szinten már az etikai normáknak sincsen visszatartó erejük. Míg korábban a felek keresték a kiskapukat az etikai szabályokon, ezen a szinten már az sem érdekli őket, ha áthágják az írott vagy íratlan etikai normákat. Ez már háború, amire a normál szabályok nem vonatkoznak.

A felek rájönnek, hogy itt már senki sem győzhet. Ez egy vesztes-vesztes küzdelem lehet csak. A cél az, hogy minél kevesebb sérüléssel éljék túl a harcot, és az ellenfél megszenvedje, hogy újat mert húzni velük. A 8. szintbe történő átlépéskor a támadások direkt a vitapartner központi bázisa, létereje felé irányulnak, és a másik összezúzását, megsemmisítését célozzák.

A konfliktus 8. foka
A másik fél teljes megsemmisítése

Ezen a szinten nő a támadások intenzitása, a cél a másik teljes megsemmisítése, szilánkokra zúzása, ezzel a döntéshozó képességének blokkolása. Célpontba kerülhetnek az ellenfél szövetségesei, közvetítői, támogatói is annak érdekében, hogy a szövetségen belüli viszályt keltve össze lehessen törni az ellenséges tábor legitimitását és erejét. A belső koherencia ellen irányuló támadások miatt a megtámadott félnek nagy erőket kell bevetnie a belső konfliktusok elfojtására. Ez a feszültség további növekedéséhez vezet, és még erősebb ellentámadásokat generál. A szemben álló felek kis csoportokra hullanak szét, amelyek több fronton harcolnak egymással, így az egész folyamat teljességgel kontrollálhatatlanná válik.

Konfliktus_8_fokMinden egyes elindított támadás azt mutatja, hogy az ellenfélnek még van életereje, így a fő cél a másik működési bázisának, akár a létezésének a megsemmisítése lesz. A cél a túlélés, még akkor is, ha ez csak egy látszólagos győzelem. Az egyetlen fékező és korlátozó erő a felek saját túlélése.

A konfliktus akkor lép át az utolsó, azaz a 9. szintre, amikor valamelyik fél feladja az önvédelmét. Amikor ez bekövetkezik, akkor semmi sem állhat többé a destruktivitás útjába.

A konfliktus 9. foka
Megsemmisítés bármi áron, együtt a szakadékban

A konfliktus eszkalálódásának utolsó lépcsőfokán annyira erőssé válik az ellenség megsemmisítésének vágya, hogy még az önvédelmi ösztönnél is erősebb lesz. Az önkontroll teljes hiánya jellemzi ezt a szintet, így nincs semmilyen fékező erő vagy kontroll a destruktivitáson, ártáson sem. Ezen a szinten már a saját túlélés sem számít, a legfontosabb a másik megsemmisítése, még annak árán is, ha ez a megsemmisítő fél létét is veszélyezteti, mint egyén, mint csoport, vagy mint szervezet. A pusztulás lehet teljes összeomlás, csőd, börtönbüntetés, fizikai sérülés – semmi sem számít már többet.

Konfliktus 9. fok

A felek minden hidat felégetnek maguk mögött, nincs többé visszaút. Totális destruktív háborút hirdetnek, amelyben nincs helye kétségnek, vagy bűntudatnak. Az egyetlen szempont, ami a szakadék felé rohanva vezérli ezen a szinten a feleket, hogy az ellenség is hulljon alá a szakadékba velük együtt.

Mint láthatjuk, Glasl szerint a 7-9. szinten már egyik fél sem lehet győztes, itt már csak vesztes-vesztes kimenetel lehetséges. A mindkét fél számára elfogadható megoldáshoz már a külső, semleges közvetítő sem elegendő. A békés megoldásban itt már csak hosszú távú terápia segíthet, amihez azonban külső hatalmi kényszer bevonása is szükséges lehet (pl.: bíróság), hiszen a felek önkontrollja ezeken a szinteken egyre csökken, így jellemzően önmaguktól nem kérnek segítséget maguknak. A konfliktus egyértelműen destruktív, romboló. Végső kimenetelként erőszakkal beavatkozhat a konfliktusba a külső hatalmi kényszer, a bíróság, rendőrség, vagy hadsereg is.

Forrás: Friedrich Glasl Konfliktmanagement. Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater, alapján Thomas Jordan cikke: Glasl’s Nine-Stage Model Of Conflict Escalation

Kapcsolódó cikkek:

Miért őrölnek fel minket a konfliktusaink? – 1. rész
Miért őrölnek fel minket a konfliktusaink? – 2. rész
Híd – Humoros, tanulságos animáció a konfliktusról, amikor egymásra erőltetik akaratukat a felek.

Hozzászólások

hozzászólás